Przetargi / Licytacje

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Pana Andrzeja Popowicza informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Opis przedmiotu licytacji. Prawa własności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 121/2 o powierzchni 0,0200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni 65 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00019754/7.
Suma oszacowania przedmiotu licytacji.  239 600,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset 00/100).
Cena wywołania 159 733,33 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy 33/100)
Data i godzina licytacji. 31.01.2019 rok, godz. 14.40.
Miejsce licytacji. Budynek Sadu Rejonowego w Mrągowie ul. Królewiecka 55, sala nr 114.
Informacje dodatkowe Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię  w wysokości 23 960,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 00/100).

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Pana Andrzeja Popowicza informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Dwie zabudowane działki gruntu.
Opis przedmiotu licytacji. Dwie niezabudowane działki gruntu o numerze ewidencyjnym 102 i 103, o łącznym obszarze 0,3100 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00014955/1.
Suma oszacowania przedmiotu licytacji. 134 900,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset 00/100).
Cena wywołania 89 933,33 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset  trzydzieści trzy 33/100).
Data i godzina licytacji. 31.01.2019 rok, godz. 14.40.
Miejsce licytacji. Budynek Sadu Rejonowego w Mrągowie ul. Królewiecka 55, sala nr 114.
Informacje dodatkowe Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 13 490,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 00/100).

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Pana Sebastiana Dunaj informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Nieruchomość zabudowana położona w Reszlu przy ul. Słowiańskiej 59.
Opis przedmiotu licytacji. Nieruchomość zabudowana – działka nr 31/26 o łącznej powierzchni
0,0082 ha, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego
ul. Szkolnej i ul. Słowiańskiej, zabudowanej budynkiem murowanym wybudowanym
w 1920 r., o dwóch kondygnacjach, w zabudowie szeregowej (od strony północnej ciąg garaży), bez podpiwniczenia, z poddaszem nieużytkowym, z drewnianymi stropami,
z dachem drewnianym, dwuspadowym, krytym dachówką, zaopatrzonym w instalację elektryczną (bez licznika), wodociągową i kanalizacyjną w sieci, gazową,
bez ogrzewania, składającym się z sali głównej, korytarza, pomieszczenia socjalnego
i łazienki położonych na parterze oraz jednego pomieszczenia z wejściem na poddasze położonego na piętrze, o łącznej powierzchni użytkowej 87,64 m2, w trakcie prac remontowych z dużym zakresem robót, w średnim stanie utrzymania, położonej
11-440 Reszel, ul. Słowiańska 59, dla której SR w Kętrzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1K/00030155/9.
Suma oszacowania przedmiotu licytacji. 76 320,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia 00/100).
Cena wywołania 50 880,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt 00/100).
Data i godzina licytacji. 01.02.2019 rok, godz. 11.30.
Miejsce licytacji. Budynek Sądu Rejonowego w Kętrzynie ul. Sikorskiego 66, sala nr 129.
Informacje dodatkowe Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 7 632,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa 00/100).

Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w siedzibie Komornika przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Pana Sebastiana Dunaj Kancelaria Komornicza w Kętrzynie ul. B. Limanowskiego 3A, 11-400 Kętrzyn.