Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat Overnight

 

Tabela oprocentowania lokat Overnight dla podmiotów gospodarczych

Stawki obowiązują w dniu: 11.01.2019

Minimalna kwota Wysokość oprocentowania
PLN EUR USD
10 000 0.01% 0.74%
50 000 0.60%

 

Stopa depozytowa NBP 0,5%

Stopa redyskonta weksli 1,75%