Ubezpieczenia

Oferta Produktowa TU Concordia skierowana do klientów indywidualnych

Banku Spółdzielczego w Szczytnie

 

Bank oferuje również ubezpieczenia na życie stanowiące zabezpieczenie kredytu wg umów zawartych z:

  • Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.
  • MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Ubezpieczenia mają charakter dobrowolny.

 

Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

Ubezpieczonym może być jedynie osoba fizyczna, której wiek wynosi nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 85 lat zgodnie z SWU (z ukończeniem  przez Ubezpieczonego 70 roku życia ochrona ubezpieczeniowa zostaje zmodyfikowana poprzez ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela do śmierci Ubezpieczonego wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku).

Zakres ubezpieczenia:

  • śmierć,
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
  • poważne zachorowanie.

MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Ubezpieczonym może być jedynie osoba fizyczna, której wiek wynosi nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 75 lat zgodnie z SWU (po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70 roku życia suma ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej inną przyczyną niż nieszczęśliwy wypadek lub trwałego i całkowitego inwalidztwa Ubezpieczonego zostaje ograniczona do 1%).

Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

  • śmierć,
  • trwałe i całkowite inwalidztwo,
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego niezależnie od okoliczności, przyczyny i miejsca, z zastrzeżeniem wyjątków podanych w OWU.

Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank

 
pdfLista Zakładów
Rozmiar pliku: 300 KB